0

Chic Kratip XS เล็ก พื้นขาว ลายดำ KT-04

Chic Kratip XS เล็ก พื้นขาว ลายดำ KT-04

Chic Kratip เล็ก พื้นขาว ไซต์ XS

กระติบข้าว
ผลิตจากไม้ไผ่อย่างดี สีที่ใช้ย้อมเป็นสีย้อมเส้นไหม ย้อมภายนอกกระติบข้าวเท่านั้น
ผลิตจากกลุ่มจักสานชุมชน อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ใช้บรรจุข้าวเหนียว


ขนาด 11.5x7 cm (Approx. size ± 1-2 cm)

SKU
KT-04
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
330 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน